Βρέθηκαν 81 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

STAR SOLAR SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 802424943
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 176118201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-03-2024
  • ACTIVE 

PROVEN ENERGY SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 802414741
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175936501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2024
  • ACTIVE 

FOOD AND DRINK FOR ALL MONOPROSOPI I.K.E.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 802326950
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174389701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2024
  • ACTIVE 

NIKOLAOS SAPNARAS TOU KONSTANTINOU


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 166064702
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171119801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2023
  • ACTIVE 

GREECE HOTEL OPERATIONS SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801777566
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163141401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-05-2023
  • ACTIVE 

T. KARASSAVIDOU L.P.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 802087461
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169679701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-03-2023
  • ACTIVE 

I.STATHOPOULOS-S.CHORIANOPOULOS GENERAL PARTNERSHIP


Νομική Μορφή GENERAL PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 802063346
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169203201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2023
  • ACTIVE 

GALIOTOU D. KAI SIA Idiotiki Kefalaiouchiki Etaireia


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 999064179
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6143501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-12-2022
  • ACTIVE 

CEREBRIENCE SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801949669
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166872101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-11-2022
  • ACTIVE 

KOINOPRAXIA ELEKTROMEK A.E. - VIOLIAP A.T.E.V.E. - Ch&K TECHNIKI


Νομική Μορφή JOINT VENTURE
Α.Φ.Μ 996642464
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165383001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-08-2022
  • ACTIVE 

Σύνδεση