ΑΒΑΚΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 22 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15341

ΑΒΑΚΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 22 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800866657
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143395201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 10-08-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 10-08-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΒΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
AVAKAS FOROLOGISTIKI

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 22
  Πόλη:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1) Παροχή πάσης φύσεως λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών και συμβουλών σε εταιρείες και επιτηδευματίες. 2) Παροχή φορολογικών συμβουλών και υπηρεσιών σε ιδιώτες ημεδαπής και αλλοδαπής. 3) Παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε θέματα εργατικής νομοθεσίας, σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων και λοιπών εντύπων Ι.Κ.Α.,ΣΕΠΕ,ΟΑΕΔ 4) Η εκπροσώπηση ενώπιον των ελληνικών φορολογικών αρχών των φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση