Βρέθηκαν 104 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΝΤΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802132123
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170593201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΣΤΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094499680
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2644301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106865280
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165278301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801747445
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162599501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOUTHEASTERN RESEARCH INNOVATION AND EDUCATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801663250
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161066401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΑΕΠ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801534071
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158658101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ. ΚΟΛΟΒΑΤΣΙΟΣ Β. ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801353942
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154979101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VERTLINER ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801311778
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154129901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ UTC TEAM ΤΕΧΝΙΚΗ I.K.E. - ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 997005713
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153856201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801264171
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153020201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση