Β. ΖΑΓΑΝΑΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 7 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15343

Β. ΖΑΓΑΝΑΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 7 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800873789
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143613901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 13-09-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 13-09-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 7
  Πόλη:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: -Υπηρεσίες σχολών χορού, διδασκάλων χορού και συναφείς με αυτές υπηρεσίες. -Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ένδυσης, υπόδησης και αναλωσίμων σχετικών με τις παραπάνω υπηρεσίες. -Λιανικό εμπόριο καλλυντικών & συμπληρωμάτων διατροφής -Διενέργεια καλλιτεχνικών εκδηλώσεων συναφών με τις παραπάνω υπηρεσίες Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση