Βρέθηκαν 195 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MEDIC PLAN HEALTH PROJECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999961120
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4334101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-03-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

REON HYDOR Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802290592
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173737701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SPARTAKOS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802280285
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173539401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

4π architects ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802045144
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168808301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MEDICIAL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802016290
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168195301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MELCER ΑΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999961180
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4311201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OKTAVA TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801881566
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165107901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DOMENICA ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801823815
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164020801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση