(Υποκατάστημα) TOPOS ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΓΓΛΕΣΗ 9-11 , ΑΘΗΝΑ, 11743

(Υποκατάστημα) TOPOS ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΙΓΓΛΕΣΗ 9-11 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 081935443
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123138301001 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 21-11-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-12-2014
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΙΓΓΛΕΣΗ 9-11
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Σύνδεση