Βρέθηκαν 99 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΥΦΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999986592
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4765301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-04-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΑΦΟΙ ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802024609
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168370201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VALIDRUN ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801940522
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166672901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 052033028
Ημερομηνία Σύστασης 01-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ACROPOLIS HOSPITALITY Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801735711
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162397801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOUTHSTAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800592200
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131190101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΝΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801566425
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159252504000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΛΕΡΤΑ ΜΠΑΜΠΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 147707245
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156199701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Σύνδεση