ΜΠΟΥΣΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Λ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΡΩΗΝ Θ 275 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17674

ΜΠΟΥΣΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Λ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΡΩΗΝ Θ 275 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800878423
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143767901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-09-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-09-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

TRUSTY TOURISM SERVICES
TRUSTY TOYRISM SERVICES

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΡΩΗΝ Θ 275
  Πόλη:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1) Οι δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης οχημάτων και ενδεικτικά η ενοικίαση, εκμίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, επιβατικών ή μη, με ή χωρίς οδηγό, ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, φορτηγών, μεταφοράς εμπορευμάτων κ.λ.π. 2) το χονδρικό και λιανικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών και ενδεικτικά η πώληση ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, αυτοκινήτων, το λιανικό εμπόριο αυτών σε εξειδικευμένα καταστήματα, τόσο καινουργών όσο και μεταχειρισμένων, το λιανικό εμπόριο καινουργών και μεταχειρισμένων επιβατικών μηχανοκίνητων οχημάτων ειδικής χρήσης, όπως ασθενοφόρα, μικρά λεωφορεία, οχήματα παντός εδάφους κ.λ.π., να λειτουργεί ως εμπορικός αντιπρόσωπος που μεσολαβεί στην πώληση αυτοκιθνήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων είτε γενικής είτε ειδικής χρήσης. 3) οι δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και ενδεικτικά οι υπηρεσίες ξενοδοχείου οποιασδήποτε κατηγορίας, καταλυμάτων διακοπών και άλλων καταλυμάτων σύντομης διαμονής, οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και ενοικίασης μικρής διάρκειας δωματίων σπιτιών, επιπλωμένων διαμερισμάτων και δωματίων με ή χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών. 4) οι δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδίων και υπηρεσιών κρατήσεων και ενδεικτικά οι υπηρεσίες πώλησης αεροπορικών, ατμοπλοϊκών, σιδηροδρομικών εισιτηρίων, εισιτηρίων λεωφορείων και τουριστικών εισιτηρίων εν γένει, με προμήθεια, οι υπηρεσίες κράτησης για ενοικίαση οχημάτων, οι υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) και οι υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος και οι δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδίων εν γένει. Ρητά σημειώνεται η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει ως εταίρος ή μέτοχος ή ιδρυτικό μέλος σε κάθε τύπου επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που υφίσταται ή πρόκειται να συσταθούν με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που έχουν συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο, να ασκεί οποιαδήποτε νόμιμη συναφή επιχείρηση προς επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών της, να εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει οίκους, εταιρείες κ.λ.π. που έχουν συναφή με τα ως άνω σκοπό. Να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.-


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
77111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Κύρια
45112101 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
45112102 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ Δευτερεύουσα
45112103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ Δευτερεύουσα
45112201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45114901 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
45114902 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45114903 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45114904 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
45114905 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45114906 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Δευτερεύουσα
55101001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ, Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ, ΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Δευτερεύουσα
55101002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ, Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ, ΧΩΡΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Δευτερεύουσα
55101003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ, ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Δευτερεύουσα
55101004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ, ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Δευτερεύουσα
55201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
55201103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
55201104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δευτερεύουσα
55201105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΩΣ ΕΠΤΑ (7) ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δευτερεύουσα
55201901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
77341001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΛΕΜΒΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ Δευτερεύουσα
77341002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ Δευτερεύουσα
79111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δευτερεύουσα
79111901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δευτερεύουσα
79111902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
79111903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δευτερεύουσα
79112200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ Δευτερεύουσα
79112301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
79121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ) ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Δευτερεύουσα
79902000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση