Βρέθηκαν 86 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GJVS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802186936
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171707901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EURONET MERCHANT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801567852
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159277401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HOLISTIC CONSULTING SERVICES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801514557
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158306001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DE.XO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801493281
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157931101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OPELLA HEALTHCARE GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801417087
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156369701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SUPERFAST FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑIΡIΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801386739
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155707901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VIEW MASTER EVENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801330627
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154543801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 154501036
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153477701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση