(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)VENTI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 20 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12134

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)VENTI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 20 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ. 800881058
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143847401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 04-10-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-10-2017
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)VENTI
(YPO EKKATHARISI)VENTI
VENTI

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 20
  Πόλη:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: Α. Η παρασκευή και διάθεση πρόχειρου γεύματος, Β. Η λειτουργία και η εν γένει εκμετάλλευση χώρων μαζικής εστίασης - αναψυχής και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – αναψυκτηρίων. Γ. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών τουρισμού, ξενοδοχείων, καταλυμάτων και υπηρεσιών εστίασης, η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης και υπενοικίασης ακινήτων που προορίζονται για κατοικία ή επαγγελματικό χώρο, η αγορά, ανέγερση, εμπορία και εκμετάλλευση ακινήτων γενικά και τις υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής ακινήτων, καθώς και την εν γένει διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Στον τελευταίο σκοπό εμπίπτουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ακόλουθες εργασίες και δραστηριότητες: η παροχή υπηρεσιών ξενοδοχείων ύπνου πολυτελείας και Α’ ή/και Β’ κατηγορίας, η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων με ή χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών, η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια, η παροχή υπηρεσιών καταλυμάτων διακοπών και άλλων καταλυμάτων σύντομης διαμονής, η ανέγερση ιδιόκτητων ακινήτων, εγκαταστάσεων, ξενοδοχειακών ή/και τουριστικών μονάδων, ο εν γένει εξοπλισμός τους και η εκμετάλλευσή τους, η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, κτηρίων ή/και οικοπέδων και η εν γένει εκμετάλλευσή τους, η παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, η αγορά, ενοικίαση ή χρονομεριστική μίσθωση (timesharing) ακινήτων. Με τροποποίηση του Καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή μεταβολή του σκοπού αυτού της εταιρείας. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και ειδικότερα μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Η Γενική Συνέλευση των εταίρων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση