Βρέθηκαν 103 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EXPRESS MARKET Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801924430
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166044401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GROWAPP Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801846183
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164452107000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801697437
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161700201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MELROSE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801521468
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158426701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ. ΣΤΕΝΟΣ - Χ. ΚΑΒΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801414614
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156322001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801316264
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154242501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΙΔΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 139186670
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153680901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΣΑΒΑΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 101174025
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153277101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 107089235
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151690201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σ. & Κ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801188827
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151369101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση