ΤΑΤΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ

ΚΩΛΕΤΤΗ 5 , ΠΕΝΤΕΛΗ, 15236

ΤΑΤΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ


ΚΩΛΕΤΤΗ 5 , ΠΕΝΤΕΛΗ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800896373
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144392401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 14-11-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-11-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΤΑΤΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
TATSIS ACCOUNTING SERVICES

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΩΛΕΤΤΗ 5
  Πόλη:
ΠΕΝΤΕΛΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΝΤΕΛΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1. Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών (69.20). 2. Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων (69.20.22.01). 3. Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ (69.20.22.02). 4. Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων (69.20.23.01). 5. Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία (69.20.23.02). 6. Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ (69.20.29.01). 7. Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων (69.20.31). 8. Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων (69.20.32). 9. Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης (69.20.40). 10. Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης (70.22). 11. Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης (70.22.1). 12. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων (70.22.12). 13. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ (70.22.13).


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
69200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ· ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Κύρια
69202201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
69202202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
69202301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
69202302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δευτερεύουσα
69202901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ, ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
69203100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
69203200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
69204000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) Δευτερεύουσα
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση