Βρέθηκαν 30 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801612667
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160132701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 139261464
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152251201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΑΤΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800896373
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144392401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΡΟΣΩ-ΙΣΜΗΝΗ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 155152131
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142521401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LOMA SOL ENERGY I.K.E.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800727713
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138618301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-04-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800684862
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136261001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΛΕΝΤΡΙΔΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 131834400
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118416603000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DISC - Κέντρο Υπηρεσιών Ψηφιακής Καινοτομίας Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800586727
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130880801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-06-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση