ΠΟΛΥΜΕΡΣ KAI ΚΟΛΟΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

ΝΑΞΟΥ 13 ΘΕΣΗ ΦΟΥΣΑ 0 , ΚΟΡΩΠΙ, 19400

ΠΟΛΥΜΕΡΣ KAI ΚΟΛΟΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ


ΝΑΞΟΥ 13 ΘΕΣΗ ΦΟΥΣΑ 0 , ΚΟΡΩΠΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094412909
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1357101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-07-1993
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 20-09-1993
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΠΟΛΥΜΕΡΣ ΚΑΙ ΚΟΛΟΡΣ ΑΕ
POLYMER S.A.
POLYMERS KAI KOLORS AE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΝΑΞΟΥ 13 ΘΕΣΗ ΦΟΥΣΑ 0
  Πόλη:
ΚΟΡΩΠΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΟΡΩΠΙ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Ο σκοπός της εταιρίας είναι: α) Η αντιπροσώπευση και εμπορία πρώτων υλών, μηχανημάτων, ειδικού λογισμικού καθώς και η επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων. β) Αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων συναφούς σκοπού. γ) Η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών μπορεί να πραγματοποιείται είτα από μόνη την εταιρία, είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάθε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, είτε με τη συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί, ή θα συσταθούν και που θα επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς. δ) Η αποθήκευση, διακίνηση εμπορευμάτων και πρώτων υλών και για την επίτευξη των σκοπών και χρήση της εταιρίας, η ανέγερση, κατασκευή και εκμετάλλευση ακινήτων. ε) Η συμμετοχή σε ναυτιλιακές εταιρίες πλοίων αναψυχής με σκοπό να εκμεταλλέυονται επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, ιδιόκτητα ή τρίτων, με σκοπό επίτευξη κέρδους, η εξ'ολοκληρου ίδρυση τέτοιων εταιριών, καθώς και η επίτευξη συναφών σκοπών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46761300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Κύρια
41202001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46191003 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46691944 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46751261 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ Δευτερεύουσα
46761302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΜΙΝΟΡΗΤΙΝΩΝ, ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Δευτερεύουσα
46761303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
52101200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΥΔΗΝ ΥΓΡΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
82111000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση