ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 34 , ΜΟΣΧΑΤΟ, 18344

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


ΠΛΑΤΩΝΟΣ 34 , ΜΟΣΧΑΤΟ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800899062
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144456601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-11-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 22-11-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

HTS TRANS I.K.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 34
  Πόλη:
ΜΟΣΧΑΤΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΟΣΧΑΤΟ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Α) Οι οδικές μεταφορές εμπορευμάτων με φορτηγά αυτοκίνητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εντός και εκτός της Ε.Ε. Β) Υπηρεσίες αποθήκευσης και αποστολής εμπορευμάτων (logistics). Γ) εμπόριο χονδρικό - λιανικό, εισαγωγές - εξαγωγές, εκμίσθωση- μίσθωση φορτηγών, ρυμουλκομενα οχήματα ,αυτοκίνητων, μοτοσικλετών, σκαφών αναψυχής. Δ) υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκίνητων. Ε) υπηρεσίες ενοικίασης και εκμίσθωσης φορτηγών. Στ) υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων και άλλου χερσαίου μεταφορικών μέσων. Ζ) ενοικίαση και χρηματοδοτική μίσθωση λοιπού εξοπλισμού και μηχανήματων. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί : Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά προσωπικά (κοινοπραξίες). Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο. Να πωλει, αγοράζει, εκμισθώνει και να αξιοποιεί, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά της στοιχεία, να ιδρύει και να λειτουργεί οπουδήποτε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, υποκαταστήματα, πρακτορεία. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση