Βρέθηκαν 44 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 031599490
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155346501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

G.K. DECORATION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801307661
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154042301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 156679067
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148429101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΡΑΚΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801022723
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147166901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 063607046
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162319101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800899062
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144456601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TEMECON IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800838032
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142602501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KOKKION I.K.E.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800699734
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137160501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-12-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 054547871
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136792101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση