GH CONSTRUCTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 36 , ΚΗΦΙΣΙΑ, 14564

GH CONSTRUCTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 36 , ΚΗΦΙΣΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800904826
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144590501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-12-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-12-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

GH CONSTRUCTIONS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 36
  Πόλη:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

α) Η εκτέλεση, κατασκευή και συντήρηση πάσης Φύσεως τεχνικών έργων (δημοσίων και ιδιωτικών), όπως μεταλλικών, οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών υδραυλικών, ενεργειακών, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, βιομηχανικών, κοινωΦελών, λοιπών έργων πολιτικού μηχανικού κλπ., με την εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνολογιών και χρήση των κατάλληλων κατά περίmωση υλικών. β) Η με κάθε τρόπο και μέσο κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και κάθε συναΦής επεξεργασία ηλεκτρομηχανολογικών, κτιριακών μεταλλικών, ενεργειακών, μηχανολογικών, τηλεπικοινωνιακών, βιομηχανικών κατασκευών και εγκαταστάσεων πάσης Φύσεως. γ) Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά και εν γένει καθ' οιονδήποτε τρόπο και μέσο διάθεση πάσης Φύσεως μηχανημάτων και εν γένει πρσ'ίόντων και εξαρτημάτων συναΦών με έργα και κατασκευές που περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους. δ) Η παροχή υπηρεσιών αναΦορικά με την επισκευή, ενίσχυση, προστασία και συντήρηση πάσης Φύσεων κατασκευών. ε) Η σύνταξη πάσης Φύσεως τεχνικών μελετών, η επίβλεψη και η διαχείριση δημοσίων και ιδιωτικών έργων. στ) Η συμμετοχή σε οιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία, ανάληψη, κατασκευή και εν γένει εκτέλεση οιουδήποτε ιδιωτικού ή δημοσίου τεχνικού έργου. ζ) Η ανάληψη και εκτέλεση εργολαβιών ή υπεργολαβιών πάσης Φύσεως τεχνικών έργων (δημοσίων και ιδιωτικών), όπως ενδεικτικώς μεταλλικών, οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνιακών, βιομηχανικών κλπ. η) Η σύνrαξη τεχνολογικών μελετών και εκτιμήσεων τεχνικής υποδομής επιχειρήσεων, η εΦαρμογή τεχνολογικών προγραμμάτων και η διαχείριση τεχνικών έργων των επιχειρήσεων. θ) Η παροχή υπηρεσιών τεχνογνωσίας καθώς και εμπορικών, τεχνικών και οικονομικών συμβουλών και η εκπόνηση ανάλογων μελετών, συναΦών με τις παραπάνω δραστηριότητες. ι) Η κατάρτιση οικονομικών και επενδυτικών μελετών, μελετών επιχειρησιακής έρευνας και μελετών σκοπιμότητας για Φυσικά και νομικά πρόσωπα, οιασδήποτε νομικής μορΦής. ια) Η απόκτηση, διαχείριση, ανάmυξη, ανέγερση, αξιοποίηση, διάθεση, μίσθωση και με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση πάσης Φύσεως ακινήτων . ιβ) Η ανάπτυξη, μελέτη, κατασκευή, ανέγερση, αναμόρΦωση, ανάπλαση, λειτουργία, συνrήρηση, διαχείριση και εν γένει αξιοποίηση κτιρίων και γενικά κτιριακών εγκαταστάσεων κάθε είδους, ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων, εμπορικών καταστημάτων, αιθουσών και χώρων ποικίλων χρήσεων. ιγ) Η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων και σταθμών παραγωγής ενέργειας και των αναγκαίων υποδομών και λοιπών τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων για την μεταΦορά και παράδοση της παραγόμενης ενέργειας, σύμΦωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. ιδ) Η δραστηριοποίηση στον ενεργειακό τομέα και ε ιδικότερα σε έργα που αΦορούν στην κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων και εν γένει υποδομών διύλισης πετρελαίου, μεταΦοράς Φυσικού αερίου και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων διακίνησής τους. Β. Για την επίτευξη και εκπλήρωση του σκοπού της η Εταφεία δύναται: α) να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με οιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό Φυσικό ή νομικό πρόσωπο οιουδήποτε εταιρικού τύπου με παρεμφερή, ανάλογο ή/και διαΦορετικό σκοπό και να συμμετέχει σε κάθε είδους και μορΦής εταιρικά σχήματα ή κοινοπραξίες, β) να αποκτά εμπράγματα δικαιώματα πάσης Φύσεως επί ακινήτων ή να μισθώνει πάσης Φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα, καθώς επίσης και πάσης Φύσεως μεταΦορικά μέσα, γ) να παραχωρεί με ανrάλλαγμα τη χρήση των εγκαταστάσεων της σε τρίτους, να αναθέτει επίσης τη διαχείρισή της σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων, δ) να παρέχει εγγυήσεις και να συνάmει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οιοδήποτε Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, ενrός πάνroτε του υπό του νόμου επιτρεmού πλαισίου, εΦόσον αυτές συνέXOνrαι με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρoύνrαι αναγκαίες για την εκπλήρωσή τους, ε) να αναmύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και να συνάmει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising) με κάθε είδους εταιρείες ή επιχειρήσεις της ημεδαπής ή του εξωτερικού, στ) να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία εργασία την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται, άμεσα ή έμμεσα, αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την ευόδωση και πραγμάτωση του επιδιωκόμενου εκ μέρους της Εταιρείας σκοπού.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Κύρια
25111000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ Δευτερεύουσα
25112100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Δευτερεύουσα
25112200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Δευτερεύουσα
25119900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
28221400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΩΤΗΡΩΝ· ΓΕΡΑΝΩΝ· ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ, ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
33111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
33111900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
33121400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΥΡΝΩΝ, ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
33121504 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΙ, ΑΡΠΑΓΕΣ, ΚΑΔΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ, ΚΛΑΡΚ Κ.Λ.Π) Δευτερεύουσα
42220000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
42910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
42990000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
43995001 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
43995002 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟ ΚΤΙΡΙΑ Δευτερεύουσα

Σύνδεση