ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ CAR PARTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 20 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 14452

ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ CAR PARTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 20 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 800919121
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144882601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-01-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-01-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

KOUTROULIS CARPARTS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 20
  Πόλη:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1)Η εμπορία, αγορά, πώληση, εισαγωγή, εξαγωγή (ενδοκοινοτική και από τρίτες χώρες) καθώς και η πάσης φύσεως εμπορική εκμετάλλευση μεταχειρισμένων ή καινούργιων πάσης φύσεως ανταλλακτικών αυτοκινήτων, λιπαντικών, αξεσουάρ αυτοκινήτων και εξαρτημάτων τους, καθώς και η άσκηση κάθε συναφούς με τα ανωτέρω δραστηριότητας. 2)Η εμπορία, αγορά, πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, της αγοράς τους από τον Ο.Δ.Υ. συμπεριλαμβανομένης. 3)Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε τρίτους σχετικά με την ανωτέρω εμπορική εκμετάλλευση. 4)Η αντιπροσώπευση οίκων - ημεδαπών ή αλλοδαπών - παραγωγής και διαθέσεως κάθε είδους ανταλλακτικών, αξεσουάρ και εξαρτημάτων αυτοκινήτων. 5)Η αποσυναρμολόγηση τρακαρισμένων, μεταχειρισμένων, αποσυρμένων ή υπό απόσυρση αυτοκινήτων προς το σκοπό διάθεσης και εμπορίας των προερχομένων από την αιτία αυτή μηχανικών μερών, πάσης φύσεως ανταλλακτικών, αξεσουάρ, εξαρτημάτων και λαμαρινών τους. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού με οποιονδήποτε νομικό τύπο εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα και δίκτυα συνεργατών οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δ) Να συμμετέχει σε Δημόσιους μειοδοτικούς διαγωνισμούς προμήθειας των πιο πάνω ειδών και υπηρεσιών. ε) Να αγοράζει και μισθώνει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα. στ) Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση για την επίτευξη του ανωτέρω επιδιωκόμενου σκοπού .


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
45311200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κύρια
38311200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
45111101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
45112201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45191104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
45191105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45321200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45322000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46711310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47308103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΒΑΡΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση