ΜΕΝΤΟΡ 17 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ & ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 62 , ΑΘΗΝΑ, 14562

ΜΕΝΤΟΡ 17 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ & ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 62 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800923945
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145031801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 29-01-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-01-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΕΝΤΟΡ 17
MENTOR 17

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ & ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 62
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν είναι: 1.1 Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα, επιχειρηματικού σχεδιασμού, οργάνωσης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης, αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων προς εταιρείες. 1.2 Η παροχή όλων των υπηρεσιών προς πελάτες, σχετικά με τη διαφήμιση του αντικειμένου τους (προϊόντων ή υπηρεσιών). Η παραγωγή και ο σχεδιασμός διαφημιστικών εντύπων, η επιμέλεια και εκπόνηση διαφημιστικών προγραμμάτων, η δημιουργία καταχωρήσεων και η προβολή τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο σχεδιασμός και η προμήθεια ή η κατασκευή διαφημιστικών δώρων και κάθε συναφής με τα ανωτέρω εργασία. 1.3 Η επεξεργασία συστημάτων προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών γενικότερα, η επεξεργασία και η προώθηση επιχειρηματικού MARKETING και MANAGEMENT σε πελάτες. Επίσης η ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων των πελατών. 1.4 Η εκπόνηση, έκδοση και κυκλοφορία βιβλίων, περιοδικών, φυλλαδίων, εξειδικευμένων εντύπων, η επιμέλεια τεχνική και καλλιτεχνική διαφόρων εκδόσεων, μετάφραση και τυποποίηση εγχειριδίων, διάφορα επιτραπέζια εκδοτικά συστήματα. 1.5 Η σχεδίαση και δημιουργία ιστοσελίδων και η κυκλοφορία αυτών στο διαδίκτυο (Internet). 1.6 Η πώληση λιανική ή χονδρική και εν γένει εμπορία ακόμα και μέσω Internet παντός είδους καταναλωτικών αγαθών και προϊόντων, η εισαγωγή και εξαγωγή τέτοιων αγαθών, καθώς και η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση αλλοδαπών και εγχώριων εμπορικών επιχειρήσεων, οίκων και προϊόντων, σχετιζόμενων με τα ανωτέρω. 1.7 Η εμπορία ηλεκτρονικού υλικού, περιλαμβανομένων και συσκευών κινητών τηλεφώνων και του πλήρους εξοπλισμού υποστήριξης αυτών, καθώς και ολοκληρωμένων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, όπως επίσης και υπηρεσίες INTERNET. 2. Ο πιο πάνω σκοπός της Εταιρείας μπορεί να επιτευχθεί και α. Με τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ημεδαπές ή αλλοδαπές οποιασδήποτε νομικής μορφής όμοιου ή συναφούς σκοπού και με τη συνεργασία της με οποιασδήποτε νομικής μορφής εταιρείας σε κοινοπραξίες. β. Με τη συμμετοχή της εταιρείας σε κοινοπραξίες με άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή και με φυσικά πρόσωπα. γ. Με τη συνένωση με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού. δ. Με τη δημιουργία από αυτήν θυγατρικών εταιρειών όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού και την συνεργασία με αυτές.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κύρια
46521106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
47423205 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47913100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47913200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
58111000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
58111900 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
61201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
61201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ Δευτερεύουσα
61203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δευτερεύουσα
61204000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
70221104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221210 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δευτερεύουσα
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δευτερεύουσα
73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
73111102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΠΑΝΟ) ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
73111103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Δευτερεύουσα
73111104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΟΧΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
73111105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΦΙΣΩΝ Δευτερεύουσα
73111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Δευτερεύουσα
73111300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
73111904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
73111907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΡΩΝ Η ΟΧΙ) Δευτερεύουσα
73121000 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
73121100 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ, ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
73121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
73121200 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση