ΣΥΜΕΩΝ ΡΟΥΣΙΑΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 191 , ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, 14231

ΣΥΜΕΩΝ ΡΟΥΣΙΑΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ


ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 191 , ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 129782759
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145037201000 ↗
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-01-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

SPEEDY

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 191
  Πόλη:
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση