ΜΣΜ ΗΛΙΑΚΤΙΣ ΙΚΕ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 43-45 , ΑΘΗΝΑ, 10683

ΜΣΜ ΗΛΙΑΚΤΙΣ ΙΚΕ


ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 43-45 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800950738
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145596901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 14-03-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-03-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

COOKOOMELA GRILL

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 43-45
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοποί της εταιρείας είναι: α) Υπηρεσίες που παρέχονται από εστιατόρια που πωλούν μερίδες φαγητού σε πακέτα, β) Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα αναψυκτηρίων χωρίς παροχή καθίσματος, γ) Υπηρεσίες που παρέχονται από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (fast-food, ταχυφαγείο) χωρίς παροχή καθίσματος, δ) Υπηρεσίες παροχής γευμάτων - ποτών από μεζεδοπωλείο, σνακ μπαρ, ζυθοπωλείο χωρίς παροχή καθίσματος, ε) Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα που πωλούν σάντουιτς και τα συναφή χωρίς παροχή καθίσματος, στ) Υπηρεσίες πώλησης πίτσας σε πακέτο, ζ) Υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) η) Εμπόριο λιανικό ή χονδρικό τροφίμων και προϊόντων τροφίμων γενικά, θ) Υπηρεσίες που παρέχονται από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (fast-food, ταχυφαγείο) με παροχή καθίσματος, ι) Υπηρεσίες παροχής γευμάτων - ποτών από μεζεδοπωλείο, σνακ μπαρ, ζυθοπωλείο με παροχή καθίσματος. 2. Η εταιρεία δύναται να μεταβάλει τους σκοπούς της με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων. 3. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματα της κ.λ.π. β) Να ιδρύει γραφεία, εργαστήρια, υποκαταστήματα, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του διαχειριστή. γ) Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής και της αλλοδαπής. δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας. ε) Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της. στ) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζονται ειδικά mo πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων τις εταιρείας, την οποία ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. (Οι ΚΑΔ που θα δραστηριοποιηθούν, σε αντιστοιχία του ως άνω περιγραφόμενου σκοπού, κατά την έναρξη τις εταιρείας είναι οι κάτωθι: ί) 56.10.19.11, ii) 56.10.19.12, iii) 56.10.19.02, iv) 56.10.19.08, ν) 56.10.19.13, vi) 56.10.19.15, vii) 53.20.12.00, viii) 46.90.10.03, ix) 47.11.10.02. x) 56.10.13.01 καιχί) 56.10.13.04)


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
56101911 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΜΕΡΙΔΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ Κύρια
46901003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47111002 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
53201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (DELIVERY) Δευτερεύουσα
56101301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56101304 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΟΥΖΕΡΙ, ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ, ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56101902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ), ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56101908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΟΥΖΕΡΙ, ΚΑΦΕ-ΟΥΖΕΡΙ, ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ, ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56101912 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56101913 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56101915 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΙΤΣΑΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ Δευτερεύουσα

Σύνδεση