Βρέθηκαν 22 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LODGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996698392
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162675801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΣΜ ΗΛΙΑΚΤΙΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800950738
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145596901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Β.ΠΕΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800926241
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145081701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EURO - AMERICAN VENTURES LLC


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997011406
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143792501001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EQUIDAS CONSULTING ENGINEERS O.E.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800561561
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129440701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΛΙΤΣΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 125049860
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 67990303000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-10-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση