ΤΑΟΥΝ ΣΙΝΕΜΑΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΩΝ

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 7 , ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 16674

ΤΑΟΥΝ ΣΙΝΕΜΑΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΩΝ


ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 7 , ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800977566
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146158001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-05-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-05-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

TOWN CINEMAS MANAGEMENT S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 7
  Πόλη:
ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

«Σκοπός της Εταιρίας είναι: 1) Οι υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογράφου (ΚΑΔ 59.14.10.01). 2) Οι υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή κινηματογράφου (ΚΑΔ 56.10.19.06). 3) Οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων (ΚΑΔ 62.01.00.00). 4) Οι υπηρεσίες διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή σύμβασης (ΚΑΔ 73.12.10.00). 5) Οι υπηρεσίες διοργάνωσης Συνεδρίων και Εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 82.30.1.000). 6) Οι υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (ΚΑΔ 90.02.12.00). 7) Οι υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (ΚΑΔ 93.29.19.01). 8) Οι υπηρεσίες εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών (ΚΑΔ 92.00.12.01). 9) Η λιανική πώληση εγγεγραμμένων ψηφιακών μουσικών και οπτικών δίσκων (CD και DVD) (ΚΑΔ 47.63.64.05) 10) Η χονδρική πώληση χάρτινων συσκευασιών χαρτοκιβωτίων, κουτιών και κασών από χαρτί η χαρτόνι (ΚΑΔ 46.49.23.30). 11) Η ίδρυση, η αγορά, η διαχείριση, η διεύθυνση, η διοίκηση, η μίσθωση συγκροτημάτων πολλαπλών ή μονών κινηματογραφικών αιθουσών και θεατρικών χώρων, στούντιο παραγωγής, μοντάζ, υποτιτλισμού, μεταγλώττισης και διανομής κινηματογραφικών 5 και τηλεοπτικών ταινιών και προγραμμάτων, και οι γενικότερες επενδύσεις στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης είτε στην ημεδαπή (και εντός των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) είτε στην αλλοδαπή. 12) H οργάνωση εκδηλώσεων, κινηματογραφικών προβολών και αναμεταδόσεων (ζωντανών ή μη), Ψηφιακών και Διαδραστικών εκδηλώσεων και η παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες. 13) Η παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ (marketing), διαφημίσεων, συμβουλών και συμβούλων εν γένει, μελετών ανάλυσης αγοράς, είδους μελετών εν γένει, σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων και σχεδίων μάρκετινγκ, επεξεργασίας στοιχείων και παντός είδους παροχής υπηρεσιών, στον τομέα της ψυχαγωγίας αλλά και σε κάθε άλλο τομέα. 14) Η μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αδειών εκμετάλλευσης. 15) Η αγορά και πώληση, η εκμίσθωση, μίσθωση ή υπομίσθωση πάσης φύσεως ακινήτων και εν γένει οικοπέδων, αυτοτελών κατοικιών, διαμερισμάτων κατά το σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας ή επαγγελματικών χώρων και κτηρίων και η εκμετάλλευση αυτών γενικά με κάθε τρόπο. 16) Η ανέγερση οικοδομών επί δικών της ή ξένων οικοπέδων προς μεταπώληση ή εκμετάλλευσή τους αυτοτελώς ή κατά το σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας. 17) Η ανάληψη και εκτέλεση παντός φύσεως οικοδομικών εργασιών επισκευών, συντήρησης, επιδιόρθωσης και αποκατάστασης στα ως άνω δικά της ή ξένα ακίνητα. 18) Η διαμόρφωση, ανακαίνιση, τροποποίηση, διακόσμηση των εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων των παραπάνω ακινήτων, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μπορεί να συνίσταται στην επίπλωση των χώρων, στην κατασκευή ψευδοροφών, στον καλλωπισμό του περιβάλλοντος χώρου κ.α.. 19) Η αγορά, πώληση, μίσθωση ή εκμίσθωση πάσης φύσεως τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η ανέγερση και ανακαίνιση και η πάσης φύσεως εκμετάλλευση αυτών. 20) Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων (ΚΑΔ 73.11.11.01). 21) Υπηρεσίες χωρών στάθμευσης (ΚΑΔ 52212400) 22) Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια (ΚΑΔ 56.30.10.07) 6 23) Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο (ΚΑΔ 56.30.10.03) 24) Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες εργοστάσιων ή γραφείων (ΚΑΔ 56.29.20.03) 25) Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα αναψυκτηρίων, χωρίς παροχή καθίσματος (ΚΑΔ 56.10.19.12) 26) Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, ουζερί, καφέ-ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, καφέ-μπαρ, καφετέρια, χωρίς παροχή καθίσματος (ΚΑΔ 56.10.19.08) 27) Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο (ΚΑΔ 56.10.19.04) 28) Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), χωρίς παροχή καθίσματος (ΚΑΔ 56.10.19.02) 29) Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από κινητές καντίνες, που λειτουργούν υπαίθρια (ή εξυπηρετούν υπαίθριες εκδηλώσεις (ΚΑΔ 56.10.19.01) 30) Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ - φουντ), με παροχή σερβιρίσματος (ΚΑΔ 56.10.11.05) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Να συνάπτει δανειακές συμβάσεις με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εγκρίνει, για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό και σε οποιοδήποτε νόμισμα επιθυμεί.»


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση