ΑΝΖΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 27 , ΑΛΙΜΟΣ, 17455

ΑΝΖΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 27 , ΑΛΙΜΟΣ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800992350
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146493701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-05-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-05-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΖΟΟΠ ΒΑΟΒΑΕ
ZOOP BAOBAE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 27
  Πόλη:
ΑΛΙΜΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΛΙΜΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοποί της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1) Η εμπορία, προετοιμασία και παραγωγή τροφίμων, ποτών και η εισαγωγή και εξαγωγή αυτών, 2) Η εκμετάλλευση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατορίων και αναψυκτήριων με παροχή ή μη σερβιρίσματος, 3) Η διαμεσολάβηση για την κατάρτιση συμβάσεων αγοράς και πωλήσεων ειδών διατροφής και η αντιπροσώπευση τρίτων για το σκοπό αυτό, 4) Η παροχή σε τρίτους υπηρεσιών και συμβουλών για την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων με σκοπό τη στήριξη, προβολή, προώθηση και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών εστίασης, συστημάτων δικαιόχρησης κλπ 5) Η μελέτη, σχεδίαση και εφαρμογή, για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων, σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, ελέγχου και οργάνωσης εμπορικών δραστηριοτήτων γενικά και ειδικά επιχειρήσεων εστίασης ως κάθε συναφής με τους παραπάνω σκοπούς. Σκοπός επίσης της συνιστώμενης εταιρείας είναι οι υπηρεσίες catering καθώς και τα δικαιώματα franchise (entries fees, royalties, marketing fees). 6) Εμπορία εξοπλισμού για καταστήματα εστίασης 7)Εμπορία συσκευασίας και διαφημιστικού υλικού για την προώθηση των καταστημάτων της και των υπηρεσιών της 8) προετοιμασία και παρασκευή ( εργαστήριο) ετοίμων γευμάτων και χυμών –ποτών 9) υπηρεσίες καταστήματος μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος 10) υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί α) Nα συμμετέχει σε συναφείς επιχειρήσεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό β) Nα ιδρύει νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό που θα έχουν συναφείς ή παρόμοιους σκοπούς γ) Nα ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους δ) Nα αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση