Βρέθηκαν 190 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Medidoc Hellas ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802139425
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170744301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DRAGONFLY CONSTRUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801965694
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167189901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GRAND AIR SERVICES Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801917696
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165771301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NOVO KTM ENERGY Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801754461
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162719801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ASTRO MARINE SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801712931
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161993801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΡΣΕΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 067783402
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159352101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΚΟΓΚΟΥΑ-ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801531112
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158609301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RUBYS ENERGY - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 997573140
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9641201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 059036156
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158192701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RUBYS GREEN POWER - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 997730197
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9459601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση