Σ. ΜΠΕΖΑΣ - Μ. ΛΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΙΧ ΒΟΔΑ 37 , ΑΘΗΝΑ, 10440

Σ. ΜΠΕΖΑΣ - Μ. ΛΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΜΙΧ ΒΟΔΑ 37 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 999179303
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6417401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-07-2005
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 11-06-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΙΧ ΒΟΔΑ 37
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρίας είναι η Εισαγωγή και Εμπορία Ανταλλακτικών και Αξεσουάρ Μοτοποδηλάτων και Μοτοσικλετών, η αντιπροσώπευση Βιομηχανικών και Εμπορικών Οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται όμοια ή ομοειδή με τα ανωτέρω εμπορεύματα , η άσκηση κάθε δραστηριότητας σχετική με τους ανωτέρω σκοπούς της εταιρίας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση