Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MOTOHALL Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802369821
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175154701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801189314
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151378901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MUVUS ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800874461
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143627801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΒΕΚΕΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 119198523
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124873001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 040074775
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122130001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 125933876
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9674101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-12-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 046507953
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8598501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-12-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Χ. ΔΡΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998702541
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7677901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-07-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999439210
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5415501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση