ΠΟΙΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 11 , ΠΑΛΛΗΝΗ, 15351

ΠΟΙΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 11 , ΠΑΛΛΗΝΗ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801005310
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146782001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 26-06-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 26-06-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΠΟΙΩ ΙΚΕ
PIO PC

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 11
  Πόλη:
ΠΑΛΛΗΝΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΛΛΗΝΗ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

2.1. Σκοπός της Εταιρίας είναι: α) Η οργάνωση, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως μπαρ, καφετέριες, εστιατόρια, καφενεία, σνακ μπαρ, αναψυκτήρια, καταστήματα γρήγορης εστίασης (fast food} που δραστηριοποιούνται στην παρασκευή, πώληση και διανομή ποτού, καφέδων, φαγητού, γλυκών και παρόμοιων προϊόντων. β) Η παροχή υπηρεσιών αναψυκτηρίου, καφέ - μπαρ, σνακ — μπαρ, καφετέριας, εστιατορίου, μεζεδοπωλείου, τσιπουράδικου, ζυθοπωλείου ή οποιουδήποτε άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με παροχή ή μη σερβιρίσματος ή/και καθίσματος. γ) Η παρασκευή, παραγωγή, διάθεση και εμπορία, ποτών, καφέδων, γλυκών, φαγητών, εδεσμάτων. δ) Η επεξεργασία καθώς και το χονδρικό εμπόριο παντός είδους καφέ και παρόμοιων ειδών. ε) Η παροχή οποιονδήποτε υπηρεσιών διευκόλυνσης παρέχονται σε πελάτες-επισκέπτες ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. στ) Η διοργάνωση και εκμετάλλευση καλλιτεχνικών εκθέσεων, συναυλιών και εν γένει εκδηλώσεων. ζ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με το χώρο της εστίασης. η) Η διοργάνωση και παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων που σχετίζονται με τον τρόπο παρασκευής, επεξεργασίας και σερβιρίσματος του καφέ. θ) Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς προς τους σκοπούς της Εταιρίας επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας ή έστω και μη συναφούς, εφόσον ήθελε θεωρηθεί ότι προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των ανωτέρω σκοπών. ι) Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού Π.Δ.Κ.Α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. κ) Λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. 2.2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, να εκτελεί τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων, έναντι προμήθειας ή ποσοστών, να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να συμμετέχει σε εθνικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς, να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες και να συνάπτει συμβάσεις με το Δημόσιο ή Δημόσιους Οργανισμούς για την υλοποίηση έργων σχετικών με τους σκοπούς της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
56301003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ Κύρια
10831100 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΠΟΚΑΦΕΪΝΩΜΕΝΟΣ Η ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΣ Δευτερεύουσα
10851900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ) Δευτερεύουσα
46371005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46371009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΑΠΟΚΑΦΕΪΝΩΜΕΝΟΥ Δευτερεύουσα
46371010 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΜΗ ΑΠΟΚΑΦΕΪΝΩΜΕΝΟΥ Δευτερεύουσα
56101111 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56101113 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΛΥΚΩΝ, ΠΑΓΩΤΩΝ ΚΛΠ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, ΓΑΛΑΚΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56101304 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΟΥΖΕΡΙ, ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ, ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56101908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΟΥΖΕΡΙ, ΚΑΦΕ-ΟΥΖΕΡΙ, ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ, ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56101914 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΓΩΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΓΛΥΚΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56301004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ Δευτερεύουσα
56301007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση