ΡΙΛΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

45ΟΧΛΜ ΝΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ , ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 19011

ΡΙΛΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


45ΟΧΛΜ ΝΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ , ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801018838
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147076101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 25-07-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 25-07-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΡΙΛΙΦ Α.Ε.
RELEAF A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
45ΟΧΛΜ ΝΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
  Πόλη:
ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΛΑΚΑΣΑ - ΑΥΛΩΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοποί της εταιρείας είναι: 1) Η καλλιέργεια και επεξεργασία κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς. 2) Η καλλιέργεια και επεξεργασία αγροτικών προϊόντων, θερμοκηπιακές και εσωτερικές - υδροπονικές καλλιέργειες και αρωματικών φυτών. 3) Η παραγωγή φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων με βάση την κάνναβη. 4) Η εκτέλεση εργαστηριακών και άλλων δοκιμών σχετικών με την πρωτογενή καλλιέργεια και βελτιστοποίηση των προϊόντων όλων των ποικιλιών κάνναβης. 5) Η κατοχύρωση και εμπορία σχετικών προϊόντων και ευρεσιτεχνιών. 6) Η αντιπροσώπευση και εμπορία προϊόντων σχετικών με την κάνναβη και η συνεργασία και αντιπροσώπευση εταιρειών σχετικών με την κάνναβη. 7) Η παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων. 8) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 9) Γενικές Κατασκευαστικές Εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με την χρησιμοποίηση ιδίων υλικών Η παραπάνω απαρίθμηση για τους σκοπούς της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Οι ανωτέρω δραστηριότητες, όπως και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα, θα διενεργούνται χονδρικά και λιανικά. Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: α) Να εξαγοράζει ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. β) Να συμμετέχει και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή για την ευδοκίμηση του σκοπού της. γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση που επιδιώκει τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς δ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ φυσικών προσώπων ή άλλων εταιρειών οιουδήποτε εταιρικού τύπου. ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση