EUROFAST AUDIT Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές –Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε Α.Ε.

ΑΘΗΝΑ,

EUROFAST AUDIT Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές –Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε Α.Ε.
Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801020778
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147112101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-07-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-07-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

EUROFAST AUDIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε
EUROFAST AUDIT Α.Ε.
EUROFAST AUDIT S.Α.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η διενέργεια των κάτωθι εργασιών: 1.1) Του τακτικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων: α) Των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό και επιχορηγούνται από το κράτος ή απολαύουν ιδιαίτερων προνομίων, βάσει ειδικής διάταξης νόμου ή κατ’ εξουσιοδότηση τούτου. β) Των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών, των εταιρειών επενδύσεων?χαρτοφυλακίου, των εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, των εταιρειών χρηματοδοτικών μισθώσεων και των ενώσεων συνεταιριστικών οργανώσεων. γ) Των ανωνύμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, των ετερορρύθμων κατά μετοχές εταιρειών, κατά τα οριζόμενα στο Ν. 2190/20, και των κοινοπραξιών αυτών, δ) των ενοποιημένων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) των συνδεδεμένων επιχειρήσεων ε) Των ανωνύμων εταιρειών, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, στ) των ανωνύμων εταιρειών των οποίων το Μετοχικό Κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει έχει αναληφθεί με δημόσια εγγραφή, καθώς και ζ) των εταιρειών ή οργανισμών ή και δραστηριοτήτων γενικά που με βάση διατάξεις νόμου υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο ορκωτών ελεγκτών. 1.2) Η διενέργεια επισκοπήσεων και συναφών εργασιών ελέγχου και διασφάλισης βάσει των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του του ΠΔ 226/1992, του Ν.3148/2003 και του Ν.4449/2017, ως ισχύουν. 1.3) Η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, πάνω σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ή κατάστασης οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κοινοπραξίας, ειδικού λογαριασμού ή ομάδας περιουσίας, που απαιτεί λογιστικές γνώσεις. 1.4) Οι υπό των μετόχων της Ορκωτών Ελεγκτών και έπειτα από εντολή του Δικαστηρίου έλεγχος και η θεώρηση των εμπορικών βιβλίων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 3 του ΠΔ 226/1992 και τον Ν. 4449/2017. 1.5) Η διενέργεια ελέγχου επί ορισμένων θεμάτων ή γενικού διαχειριστικού ελέγχου σε οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή οργανισμούς, μη υποκείμενους στον υποχρεωτικό έλεγχο, καθώς και η μελέτη της λογιστικής οργάνωσης οποιωνδήποτε επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή οργανισμών του δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα. 1.6) Η άσκηση έργων εκκαθαριστή, προσωρινού επιτρόπου και συνδίκου πτώχευσης. 2) Η υπό των μετόχων της Ορκωτών Ελεγκτών άσκηση παντός έργου ή η παροχή κάθε υπηρεσίας, τα οποία δεν είναι ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του νόμιμου (ορκωτού) ελεγκτή?λογιστή, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι τα εξής: 2.1) Η συμμετοχή στην διοίκηση εταιρειών, η συμμετοχή σε εταιρίες, κοινοπραξίες, εργολαβίες, υπεργολαβίες ή άλλο σχήμα κοινών συμφερόντων με την επιχείρηση. 2.2) Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η παροχή λογιστικών και οικονομολογικών υπηρεσιών, η παροχή φορολογικών συμβουλών, η παροχή υπηρεσιών φορολογικού σχεδιασμού, 2.3) η εκπόνηση στρατηγικών – επιχειρηματικών σχεδίων και σχεδίων δράσης για την επίτευξη των στόχων των επιχειρήσεων , διαχείριση κινδύνων, εξεύρεση κεφαλαίων–εξαγορές αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις , διαχείριση διαθεσίμων και άλλες σχετικές υπηρεσίες 2.4) η παροχή υπηρεσιών διαγνωστικού ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης με σκοπό την επιβεβαίωση συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, υπηρεσίες έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού, 2.5) η εκπροσώπηση προς φορολογικές ή δικαστικές αρχές, η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων (αξιολόγηση και πρόσληψη προσωπικού, εντοπισμός εκπαιδευτικών αναγκών) και η εξεύρεση στελεχών για θέσεις ευθύνης. 2.6) Η εκτέλεση εργασιών εσωτερικού ελεγκτή, η εκπόνηση μελετών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης και ανασυγκρότησης των επιχειρήσεων, αναλογιστικών μελετών, αποτιμήσεων ή εκτιμήσεων (αποτιμήσεις εταιρειών, περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων για εισφορά, πώληση, εξαγορά ή συγχώνευση), η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε εξαγορές, συγχωνεύσεις και πωλήσεις εταιρειών, περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων και η μελέτη της λογιστικής οργάνωσης οποιωνδήποτε επιχειρήσεων του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, η παροχή υπηρεσιών συμβούλου επενδύσεων. 2.7) Η διαχείριση προγραμμάτων και έργων, η παροχή χρηματοοικονομικών προβλέψεων, η παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου, καθώς και οργάνωσης των επιχειρήσεων εν γένει, η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας επιχειρήσεων πάσης φύσεως, χρηματοοικονομικών μελετών. 2.8) Η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ή κατάστασης οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, κοινοπραξίας, ειδικού λογαριασμού ή ομάδας περιουσίας, που απαιτεί λογιστικές γνώσεις. 2.9) Η διενέργεια σεμιναρίων, εκδηλώσεων, παρουσιάσεων, και γενικότερα επιμόρφωσης με οποιοδήποτε τρόπο επί θεμάτων λογιστικής, ελεγκτικής, φορολογίας, εργατικών και ασφαλιστικών, αποτιμήσεων και χρηματοοικονομικών, καθώς και η έκδοση και εμπορία βιβλίων και συγγραμμάτων που προάγουν τη λογιστική και ελεγκτική επιστήμη. 2.10) Η ανάληψη οποιασδήποτε εργασίας, έμμεσα ή άμεσα, σχετική με τους προαναφερόμενους σκοπούς ,συμπεριλαμβανομένων και της συμμετοχής σε σχετικές εταιρείες ή οργανισμούς της Ελλάδας και εξωτερικού , η εγκατάσταση υποκαταστημάτων και η ανάληψη αντιπροσώπευσης άλλων εταιρειών ημεδαπών και αλλοδαπών που ασκούν όμοιες δραστηριότητες. Για την προώθηση και επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί: 1) Να ιδρύει, εξαγοράζει, συμμετέχει ή συνεργάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης κοινοπραξιών, ενώσεων με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή εταιρικού τύπου στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό με μετοχές εισηγημένες ή μη σε χρηματιστηριακή αγορά που επιδιώκουν ίδιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς. 2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες και ενώσεις και οποιαδήποτε άλλη μορφή συνεργασίας. 3) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. 4) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 5) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό ή άλλο εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών. 6) Να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους της και για λογαριασμό της υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
69201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Κύρια
69201001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση