ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΣΚΟΥΦΑ 136 , ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 13231

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


ΣΚΟΥΦΑ 136 , ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 041861720
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1695901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 12-10-1992
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-10-1994
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΚΟΥΦΑ 136
  Πόλη:
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
  Τηλέφωνο:

Σύνδεση