ΛΕΜΠΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ 17 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15343

ΛΕΜΠΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ 17 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801049121
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147843401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 17-10-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-10-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

STRECON DESIGN

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ 17
  Πόλη:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: Η Αποκατάσταση, Ενίσχυση και Προστασία Υφιστάμενων Κατασκευών, η Αδιατάρακτη Κοπή και η Μη Εκρηκτική Διάρρηξη Οπλισμένου Σκυροδέματος. Επιπλέον, η εταιρεία ασχολείται με Ελέγχους Αντοχής βάσει Μη Καταστροφικών Μεθόδων σε υφιστάμενες κατασκευές (Κτήρια, καινούργια ή διατηρητέα, Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία, Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Έργα Υποδομής, Γέφυρες, Τεχνικά Έργα κλπ) κατασκευασμένα από υλικά όπως οπλισμένο σκυρόδεμα, δομικό χάλυβα, λιθοδομή και ξύλο. Η εταιρεία προσφέρει τις πλέον σύγχρονες μεθόδους μέτρησης, πρόληψης και αντιμετώπισης σε ό,τι αφορά σε παθογενείς καταστάσεις υφιστάμενων κατασκευών. Ενόργανη παρακολούθηση βλαβών σε υφιστάμενες κατασκευές πάσης φύσεως (Κτήρια, καινούργια ή διατηρητέα, Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία, Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Έργα Υποδομής, Γέφυρες, Τεχνικά Έργα) που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό, από διάβρωση και από πυρκαγιά και αντιμετώπιση τους με ειδικούς τρόπους όπως μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος, ινοπλισμένα πολυμερή, ελάσματα, καθοδική προστασία, κλπ. Ενόργανη ανίχνευση σιδηροπλισμού σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.Προσφορά υπηρεσιών που αφορούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων. Δραστηριοποιείται σε ευρύ φάσμα τεχνικών αντικειμένων, που περιλαμβάνει στατικές μελέτες σε πάσης φύσεως κατασκευές αλλά και ειδικά έργα, αλλά και σε μελέτες αποτίμησης υφιστάμενων κατασκευών και ανασχεδιασμού. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε:Θέματα Δομητικής αξιολόγησης & επικινδυνότητας υφιστάμενων κατασκευών,Τεχνικού ελέγχου και αξιολόγησης ακινήτων,Πραγματογνωμοσύνες,Διαχείριση μελετών-Επίβλεψη έργων – Δημόσια έργα. Κατασκευή – αποκατάσταση – ενίσχυση έργων . Η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση