Βρέθηκαν 94 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

THE BEST AUTO CARE Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801628051
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160404001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 139114010
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152947901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 130336333
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152622201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MOHAMED ELSAYED ΤΟΥ HAMID-AMIN


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106939064
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151918801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ValueUp Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801191254
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151420301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 142840633
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149598201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση