Βρέθηκαν 2 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΦΥΤΩΡΙΑ DELTA TREES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 999038499
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7016201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998857839
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6914201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-05-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση