Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

farmAIr Hellas ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802185454
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171680401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KLONOS OIL PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800747029
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139406401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 033453945
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121877301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998384558
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9221801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998131600
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8365101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΕΜΕΞ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΞΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999509161
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5635101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-07-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΑΝΙΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095233388
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2093301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094322500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1378501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 016955019
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 888301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-1989
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση