Βρέθηκαν 25 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Α. ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800573467
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130004001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-04-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PLUS EUROPE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800567960
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129741001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-04-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΣΙΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 034418861
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121514801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

VITACOSMETICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998806089
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6785201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση