Βρέθηκαν 17 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΓΑΝΩΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998653880
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7526601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ Ν.& Δ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801387576
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155725201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ECOPHOS ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801343820
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154783301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HIGHTECH LIFT CONTROL Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801278022
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153354701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CRELI ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095477776
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1030501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΜΥΡΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 067371075
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136144901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

P.S.S. POWER SYSTEMS & SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998385592
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9697701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΝΑΥΣΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997735273
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9414901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-06-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998131600
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8365101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998589748
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8213101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση