Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SDS STANLEY DENTAL SOLUTION Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801180762
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151186301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ORION HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800566220
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129645401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ORTHOSMILE Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998656095
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118255001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-11-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 039624393
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4082001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση