Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ELDO ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997680767
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123269858000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΖΕΡΔΕΒΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998603618
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7515601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-05-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση