Βρέθηκαν 88 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AVANTES ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802202234
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172007101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-08-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GEOWATT ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802180620
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171586201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NORTH ENERGY STORAGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802177177
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171518501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RAYSOL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802177073
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171516801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOL STORAGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802177270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171519701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996586683
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167851801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INTRICATE Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801981252
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167525801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΣΙΟΔΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801033958
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147462101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SMART CONSTRUCT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801956730
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167002201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLENiQ RENEWABLES ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801880441
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165089101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση