Βρέθηκαν 25 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802238704
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172755201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Σ. - ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ Γ. Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801620380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160273001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OLGERT HOXHALLI ΤΟΥ ALBERT


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 127584796
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154247201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 122217497
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132003901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 052675166
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151405301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΛΟΖΕΚΙ ΤΟΥ ΠΕΛΛΟΥΜΠ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 165998734
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150043901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π.ΧΑΣΑΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801128425
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149752301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΛΑΚΑΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801017798
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147048901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998656870
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7409801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

D. TEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800347882
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117610601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση