Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 140636731
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161108001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998097489
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9375801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΑΜΕΛ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800931251
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145200101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800850703
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142976901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

I & S HELLAS FOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800723566
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138433501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΓΚΑΝ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800661351
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134664601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΤ.ΕΝ.ΣΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800349838
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117722501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-10-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΡΒΕΛ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800355716
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118038801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-10-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση