Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

VIETNAM SPIRIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801602139
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159926701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 160467448
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154029301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AKMAIOS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800818125
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141993001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SIGHTSPECIFIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800813770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141746001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 064297467
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 65162703000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ESC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800636667
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133361301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι. Κ. ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998715296
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7198701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 104988179
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5068201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση