Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΥΜΕΩΝΗ ΒΟΥΓΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 137666379
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157725701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ERGON COMPANY Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801341457
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154744701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VAAT SPORTS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801155464
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150363901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HOUSE Of TENNIS ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800931195
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145199401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800869659
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143477901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ε-ΤΕΝΝΙΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800753478
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139643801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-07-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SPORTSWIND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800456564
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123527901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Prime Agencies Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800330617
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116497001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 024292350
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 58413104000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-06-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση