Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΛΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 102928280
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149876901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 102939085
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149463301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800638882
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133483801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΤΡΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 061550982
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4816801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-07-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΤΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 074263460
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137892201000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση