Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802270267
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173353801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 997624352
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9528701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΓΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094362508
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4544101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση