Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MESVA Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802164090
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171253201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)Π.ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800693810
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136822601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-11-2015
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΠΟΥΡΛΙΑΚΑ ΑΓΟΡΩ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800647227
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133926701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 156926231
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123418903000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998005618
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8862401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-07-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

NEW NORTON HELLAS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998926272
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6561601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-11-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΣΥΖ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 041034935
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6380101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-06-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 084122867
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2471001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση