Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

KLEOS MEDICAL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801521388
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158425801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΝΙΑΤΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132252587
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155135501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΡΙΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 045230476
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153264401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FASHION PLAYGROUND ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800709209
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137723301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π.ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800693810
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136822601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-11-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΥΡΛΙΑΚΑ ΑΓΟΡΩ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800647227
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133926701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΚΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 997939779
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9179201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ.ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998353975
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8135401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-03-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση