Βρέθηκαν 362 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΧΟΡΕΒΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802404028
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175751101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DRP LOGISTICS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802325603
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174364401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HEALTH BIOLAND Α.E.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800740422
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139130501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MED CONCEPT ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999212758
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5822001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CHRISTIANZEN Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802269766
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173344101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΩΝΗΣ-Ι.Τ.ΜE Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802186660
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171702701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DERMAPLASIS O.E.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802064299
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169220201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EVOMED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802053887
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169001701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN SWITZ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800884270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143951501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KEAR HELLAS P.C. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801948415
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166849201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση