Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 141752696
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143653907000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΜΙΤΣΗ ΤΟΥ ΕΥΑΝΘΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 133403320
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129078201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-02-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΡΟΔΑΣ Σ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 095375237
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 595701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LIFE CONCEPT ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800530904
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127795101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998095460
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8547101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-11-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΙΧΑΗΛ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 068845639
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8274001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-06-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΓΚΑΜΑΡΗ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999318239
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6360401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 074135136
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5903301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-09-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση